czech
  • Customer login

    Close
    Password change

  • Registration
  • My orders
E-TICKET E-TICKET
SMS-TICKET SMS-TICKET
33 available
24.9.2019, 19:00
3,50
T. V. RECEPTY

Teátrium, Bábkové divadlo na rázcestí

O živote Terézie a Jána Vansu z Fortničky.

Príbeh slovenskej ženy. Príbeh ženy z radu výnimočne všedných, výnimočne pokorných a výnimočne oddaných. Príbeh o láske, receptoch a modlitbách. Príbeh o živote, ktorý kričal tichom. Príbeh Terézie Vansovej, ktorý je príbehom jej muža...z Fortničky. Všade pomôže milujúca žena. J. P.

Moje stretnutia so ženami, čo žili pred nami, sú čím ďalej intenzívnejšie a čím viac o nich viem, tým viac si uvedomujem význam týchto žien pre súčasnosť a súčasne aj to, aké dôležité je zviditeľňovať ženy a ich život. Práve z pohľadu iných, než tradičných myšlienkových schém, v rámci optiky rodového diskurzu.
Ivona Buková

Terézia Vansová, rodená Medvecká, sa narodila v roku 1857 vo Zvolenskej Slatine.
Terézia bola spisovateľka, prekladateľka, redaktorka, manželka, matka, aktívne sa zúčastňovala na osvetovej činnosti a bola zástankyňou ženských práv.
Absolvovala dobovo typické ženské vzdelanie, ktoré počas svojho života, popri práci, aktívne zdokonaľovala. Bola manželkou evanjelického farára Jána Vansu, s ktorým veľkú časť svojho života prežila v spišskej obci Lomnička a neskôr v Banskej Bystrici, na Fortničke. O svojom manželovi napísala aj životopisné dielo Ján Vansa, z ktorého sa dozvedáme podrobnosti o ich spoločnom živote, o nej a o ňom. V roku 1889 publikovala prvý slovenský ženský román Sirota Podhradských, tak isto stihla napísať aj niekoľko ďalších románov (Kliatba, Julinkin prvý bál, Pani Georgiadesová na cestách, ... a iné!). Terézia počas svojho života zostavila „Recepty prastarej matere“, ktoré obsahujú vyše deväťsto receptov a rád pre „poriadnu kuchyňu, ktorá je známkou dokonalej domácnosti!“1
Na základe individuálneho vzdelávania a vlastných skúseností sa snažila o vzdelávanie žien – založila prvý slovenský ženský časopis Dennica, aktívne sa zapájala do diania v Spolku slovenských žien Živena spolu so svojou dobrou kamarátkou Elenou Maróthy-Šoltésovou.
Zomrela 10. októbra v roku 1942 v Banskej Bystrici.

Ceny vstupeniek:
3,50 eur – Predpredaj
4,00 eur - Študenti
2,00 eur – Seniori
1,00 eur – ZŤP/ doprovod

Other events in this place

Other vvents from this organizer

Other events in category Marionettes Theatre

Adverts

Skalické dni 2019 HANA HEGEROVÁ 88 (Praha) KALI Radošinské naivné d.: Čo sa sníva trpaslíkom
We use cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More information OK